Премини към основното съдържание

Списание „Съвременно право“ е регистрирано в системата CEEOL

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че списание „Съвременно право“ - издание на нашия факултет, вече е регистрирано в системата CEEOL (Central and Eastern European On-line Library). Това е 20-годишна система за представяне на академични списания и книги в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа, достъпна в целия свят. Представянето на броевете на списанието започва от последния издаден, т.е. от бр. 2 за 2020 г. До края на 2021 г. изд. „Сиби“ ще помести всички броеве на списанието до 2000 г. включително. Запознаване с тях, както и с други списания и книги може да бъде направено на адрес: 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2625.

Системата предоставя безплатно резюме на статиите на английски език, а на отделни статии и броеве – срещу съответно минимално заплащане.

Ръководството на факултета, редакционната колегия на списанието и изд. „Сиби“ очакват вашите предложения за публикации.