Премини към основното съдържание
Право и религия

Сборник Научни четения на тема „Право и религия“

През Април 2021 г. излезе от печат поредният сборник под заглавието „Научни четения“, съставян със съвместните усилия на катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки (Съст.: Пл. Панайотов, Я. Стоилов, С. Гройсман, Кр. Манов, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 784 с.).
През 2020 г. научните четения на тема „Право и религия“ не бяха проведени заради извънредните обстоятелства, свързани с пандемичната обстановка. Публикуваното издание ще запълни тази липса, предоставяйки на вниманието на читателя научните разработки на 49 български и чуждестранни автори – юристи, богослови, философи, езиковеди. Обединените им усилия имат за резултат един опит за мултидисциплинарно осветляване на темата за правото и религията, какъвто не е предприеман досега в българската юридическа книжнина.

Тук можете да се запознаете със съдържанието на сборника.