Премини към основното съдържание

С участници от три държави се проведе кръгла маса, посветена на действието на международното право

На 24 юни се проведен Онлайн-кръгла маса, посветена на действието на международното право в националните правни системи. Участие взеха учени от Юридическия факултет на Софийския университет, Юридическия институт на Алтайския държавен университет (Барнаул, Русия), Уралския държавен юридически университет (Екатеринбург, Русия), Поморската академия (Слупск, Полша).

Изказванията на участниците, модерирани от директора на Юридическия институт на АлтГУ проф. Антон Васильев засегнаха актуални въпроси на съотношението между различните правни системи, действието на източниците на правото в националните правни системи на България и на Русия, в правото на Европейския съюз и в международното публично право. От българска страна свои доклади представиха проф. Янаки Стоилов, доц. Иван Стойнев и доц. Симеон Гройсман, гл. ас. Дилян Начев.

Кръглата маса беше проведена в рамките на проекта „Йерархия и координация на източниците на правото в съвременните национални правни системи на Русия и България“ (2021-2023), финансиран от Фонд научни изследвания към МОН на Република България и от Руския фонд за фундаментални научни иследвания. Партниращите си научни екипи планират провеждането на конференция по проектната проблематика през Октомври т.г. в София.

Програма с темите на докладите (Свали).