Премини към основното съдържание

Презентация, посветена на международноправната защита на душевноболните

Шизофрения, депресия, биполярно разстройство – милиони хора всяка година се борят с тези инвалидизиращи психиатрични заболявания. В много страни по света душевноболните лица не получават необходимите специализирани услуги и помощ, от които се нуждаят. Поради това въпросът за юридическата защита на психиатрично болните е от ключово значение в редица отрасли на правото. В национален, европейски и международен план има множество нормативни актове, които си поставят за цел да регулират тази сложна материя и да се опитат в максимална степен да дефинират и да укрепят правата на душевноболните. 

Кръжокът по международно публично право към Софийски университет "Св. Климен Охридски" ви кани на втората презентация от поредицата презентации на студенти от Кръжока по различни актуални теми. Опитът на разработката е да отговори на някои от основните въпроси, които всеки от нас трябва да си зададе, ако иска да разбере кои са фундаменталните постулати, определящи правната защита на душевноболните, а в последващата дискусия ще може да се обсъди всеки един друг аспект на темата, която е от интерес за аудиторията. Водещ на презентацията ще бъде Захари Захариев, третокурсник в специалност Международни отношения.

Събитието ще се проведе на 7.05. (петък) от 18:00 часа в платформата Zoom на следния линк:

https://zoom.us/j/91350890233?pwd=UjFjWk5ncUNQdWN1R3BwTTBDS1VQQT09