Премини към основното съдържание

Научни четения на тема „Право и принуда“ (16 май 2022 г.)

Катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки отправят покана за традиционните Научни четения, които ще се проведат на 16 май 2022 г. в Новата конферентна зала на Ректората.
Шестата конференция от поредицата е на тема „Право и принуда“. Избраното заглавие цели да постави за общо разглеждане комплекс от въпроси на правната наука, които могат да бъдат изведени чрез анализа на идеята за принудата в правото, правото като принудителен инструмент, но и като средство за борба с множество незаконни форми на принуда.

Покана с информация за конференцията (свали)

Регистрационна форма (свали)

Изисквания за печат (свали)