Премини към основното съдържание

Младежката научна школа „Модерното общество“

Уважаеми колеги,

От 10 до 18 септември 2021 г. ще се проведе 32-то издание на ШКОЛАТА на студентите и преподавателите от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Модерното общество“ на тема „Правото – свобода или принуда" с научен ръководител: проф. д-р Огнян Герджиков.

Условията и реда за участие може да откриете на адрес: www.shkolata.com и на този постер