Премини към основното съдържание

МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“

Началото на Младежката научна школа „Модерното общество“ е поставено през далечната 1990 г. Още от самото си създаване, тя е замислена като форум, в рамките на който студентите от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да получат възможност за творческа изява, като влязат в нетипичната за тях роля на лектори, чиято аудитория се състои от преподаватели и общественици с широк поглед върху теорията и практиката.

Събирайки в неформална обстановка преподаватели, студенти, докторанти и практикуващи юристи, с времето Школата се утвърди като семинар за свободен обмен на идеи, насочен към провеждането на открит дебат по актуални за времето си въпроси от различни области на правната наука.

За изминалите вече 30 години Школата е предоставила поле за изява на над хиляда студенти, значителна част от които се понастоящем са уважавани преподаватели в Юридическия факултет, изявени юристи и участници в интелектуалния и политически живот на страната.

Семинарът се провежда ежегодно, в началото на месец септември по южното Черноморие. За всяко издание се поставя конкретна тема с широк обхват, в рамките на която на студентите се предоставя пълна свобода за анализ и творчество по проблеми от всички сфери на правната наука и доктрина. Повече информация за тазгодишното издание можете да откриете тук.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване можете да откриете на www.shkolata.com.

 

Контакти:

info@shkolata.com

www.shkolata.com

facebook: https://www.facebook.com/groups/130832683613070/