Премини към основното съдържание

Международна конференция, посветена на източниците на правото, се проведе в ЮФ на СУ

На 5 Октомври 2021 г. в Конферентната зала на Ректората се проведе международна конференция на тема „Източниците на правото - съвременни национално- и международноправни перспективи“, реализирана в рамките на проекта  „Йерархия и координация на източниците на правото в съвременните национални правни системи на Русия и България“ (2021-2023). Проектът се осъществява от екип на Софийския университет с ръководител проф. д-р Янаки Стоилов съвместно с екип от Алтайския държавен университет (АлтГУ) с ръководител доц. дюн Антон Васильев и се финансира от Фонд „Научни изследвания” към МОН на Република България и от Руския фонд за фундаментални изследвания.

5 Октомври 2021

Програма на конференцията (линк за сваляне)

В конференцията участваха преподаватели от Юридическия и от Стопанския факултет на Софийския университет, гости - членове на делегация от партниращия по проекта Юридически институт на АлтГУ, както и учени от Московския държавен университет (проф. дюн Елизавета Фролова) и от Уралския държавен юридически университет в Екатеринбург (проф. дюн Сергей Кодан). Конференцията включи над 20 изказвания и дискусии. Събитието можеше да бъдат наблюдавано не само на място, но и пряко в Zoom, което позволи включването на слушатели и докладчици от различни части на България и на Руската федерация.