Премини към основното съдържание

Кръжок по „Медиация и преговори“

Уважаеми колеги,

Дългогодишните успехи на студентите от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на множество международни форуми по медиация и преговори ни мотивират да създадем кръжок по „Медиация и преговори“. Традициите на факултета в областта на медиацията започват през 2012 г., когато за първи път студенти от Юридическия факултет участват в най-престижното състезание по медиация, организирано от Международната търговска камара в Париж. Сред най-големите успехи са победата на състезанието по преговори на Международната адвокатска асоциация и Виенския център по международен търговски арбитраж през 2016 г. (отбор в състав Георги Еленков и Ивайло Икономов, треньор Дима Александрова) и класирането на второ място на най-голямото в света състезание по медиация – това на Международната търговска камара в Париж през 2021 г. (отбор в състав Кристина Горчева, Даяна Зашева, Христо Мънчев, треньор Дима Александрова).

Кръжокът е отворен към всички студенти на Юридическия факултет, независимо от курса и специалността им. Срещите ще се провеждат веднъж месечно, като на тях ръководителите на кръжока, както и гост-лектори от България и чужбина ще  представят техники за водене на медиация и преговори на български или на английски език. Първата сбирка на кръжока ще бъде на 29.10.2021 г. от 17 часа в 267 аудитория. При невъзможност за присъствено провеждане на сбирката с оглед на епидемичната обстановка, събитието ще бъде проведено онлайн през платформата Зуум, като мястото ще бъде допълнително уточнено и оповестено, включително в социалната мрежа „Фейсбук“.

При въпроси, моля свържете се с адв. Дима Александрова – dima.alexandrova@gmail.com

 

                                                               Научни ръководители на кръжока:

                                                                                                                                             Доц. Камелия Цолова

                                                                                                                                             Гл. ас. д-р Анастас Пунев

                                                                                                                                             адв. Дима Александрова