Премини към основното съдържание

Национална конференция „130 години юридическо образование в България“ - 2 Ноември 2022 г. (програма)

На 2 Ноември 2022 г. създаденият през 1892 г. Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ отбелязва своя 130-годишен юбилей.
Заповядайте от 9:00 ч. в ауд. 272 на Ректората, където ще се проведе националната конференция „130 години юридическо образование в България“. В хода на тържественото честване ще бъдат представени съвременни погледи към традициите и настоящето на обучението по право, изучаването на правото и взаимодействието между правната наука и юридическите професии.

 

П Р О Г Р А М А
на конференцията

 

9.00 – 9.30 Откриване и приветствия
Проф. д-р Даниел Вълчев – декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Приветствия от официални гости

 

9.30 – 11.15 ПАНЕЛ 1: ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. Проф. д-р Даниел Вълчев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Предизвикателства пред юридическото образование през 21 век
2. Чл. кор. проф. дюн Иван Русчев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Проблеми на юридическото образование в новата Наредба от 2022 г.
3. Проф. д-р Добринка Чанкова, проф. д-р Габриела Белова-Ганева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Висшето юридическо образование в България: достижения, статукво, перспективи
4. Доц. д-р Симеон Гройсман, СУ „Св. Климент Охридски“ – Относно концептуалното противопоставяне на „теория“ и ,,практика“ в мисленето за юридическото образование
5. Доц. д-р Христо Христев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Българското юридическо образование в рамките на европейското пространство за образование

Дискусия

11.15 – 11.45 КАФЕ ПАУЗА

 

11.45 – 13.15 ПАНЕЛ 2: РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. Проф. д-р Янаки Стоилов, СУ „Св. Климент Охридски“ – Развитие на общотеоретичното преподаване на правото в Юридическия факултет на Софийския университет
2. Доц. д-р Венцислав Петров, СУ „Св. Климент Охридски“ – Развитие на структурата на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (1892-2022 г.)
3. Доц. д-р Ива Пушкарова, АМВР, СУ „Св. Климент Охридски“ – Каузи на съвременното юридическо образование според неговите стандарти и политики
4. Доц. д-р Наталия Киселова, СУ „Св. Климент Охридски“ – Развитие на правната наука през критичния прочит на Закона за развитие на академичния състав в Република България
5. Доц. д-р Георги Ганчев, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Да следваш „право“
6. Ангел Тренев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Юридическото образование през погледа на току-що завършилия студент

Дискусия

13.15 – 14.15 ОБЕДНА ПАУЗА

 

14.15 – 16.00 ПАНЕЛ 3: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ОТДЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
1. Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, СУ „Св. Климент Охридски“ – Преподаването на римското право в Юридическия факултет на Софийския университет
2. Доц. д-р Мартин Белов, СУ „Св. Климент Охридски“ – Преподаването по права на човека в България – проблеми и перспективи
3. Д-р Цвета Попова, СУ „Св. Климент Охридски“ – Съвременни предизвикателства пред обучението по социалноправни науки
4. Ас. Димитър Гочев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Съвременни предизвикателства пред обучението по международно право
5. Проф. д-р Лъчезар Дачев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Понятие за юридическо
6. Доц. д-р Иван Кьосев, СУ „Св. Климент Охридски“ – Приносите на проф. Цеко Торбов, проф. Михаил Андреев и проф. Петко Венедиков за развитието на българското юридическо образование

Дискусия

16.00 – 16.15 Закриване на Конференцията

 

програма