Премини към основното съдържание

Миграция и права на човека

В рамките на Университетския диплом по защита на основните права и върховенство на правото между Юридическия факултет на Софийския университет и Факултета по право, политически науки и управление на Университета в Страсбург през тази седмица ще се състоят лекции на проф. Едоардо Стопиони, преподавател по международно право и право на Европейския съюз в Университета в Страсбург.

Едоардо Стопиони е професор по публично право в Университета в Страсбург и член на Консултативната комисия по правата на човека на Великото херцогство Люксембург. Той има докторска степен по международно публично право от Сорбоната, бил е старши научен сътрудник в Института за процесуално право "Макс Планк" в Люксембург и постдокторант в Университета Хитоцубаши в Токио.

Лекциите ще бъдат фокусирани върху проблематиката на защита на основните права в случаи на убежище и миграция:

  • миграцията в историята, политическите и правните теории;
  • международно бежанско право;
  • миграцията в практиката на ЕСПЧ и Интерамериканската комисия по правата на човека;
  • миграцията и убежището в правото на ЕС. 

Лекциите ще се проведат на английски език както следва:

- четвъртък - 11 май - 18,30 ч. до 21,30 ч. - 224 аудитория;

- събота - 13 май - 10,30 до 18,00 ч. - 218 аудитория.