Премини към основното съдържание

Регулация на изкуствения интелект чрез регулаторни лаборатории (публична лекция, 4 май 2023 г.)

 

Кръжокът по информационно право към ЮФ на СУ и Фондация „ЛИБРе“  организират публична лекция  на тема: „Регулация на изкуствения интелект чрез регулаторни лаборатории (regulatory sandboxes) и тяхното място в българското право“ с лектор Катерина Йорданова. 

Лекцията ще разгледа влиянието на така наречените „революционни технологии“ (disruptive technologies) върху различни сфери на обществения живот, което  е централна тема на редица дискусии, касаещи въпроси като етика, нови бизнес и икономически модели, техническа и правна регулация. През последните десетилетия водещите центрове на иновация в света се стремят да намерят деликатния баланс между иновация и регулация, за да гарантират икономически растеж и развитие, без да компрометират сигурността и устойчивостта на правните си системи. Въпреки това, бизнесът, гражданското обществото и академичната общност са обединени от идеята, че новите технологии, и особено изкуственият интелект, се нуждаят от различен метод на регулация. Този метод следва да бъде по-гъвкав и приспособим към конкретните нужди на регулатора и бизнеса, да позволява на компаниите да тестват иновативните си продукти и услуги и в същото време да гарантира правата на гражданите и правната сигурност. Предложението на Европейската комисия за Законодателен акт за изкуствения интелект предвижда  създаването на регулаторни лаборатории (regulatory sandboxes) като начин за насърчаване на иновацията. 

Лекторът ще отговори на следните основни въпроси:

  • Каква е същността на този регулаторен инструмент и как би повлияла регулацията на изкуствения интелект? 
  • Какви са възможностите пред компаниите, които участват в регулаторните лаборатории? 
  • Как България може да се установи като водещ център за регулаторни лаборатории и кои са нашите предимства? 

Целта на събитието е да провокира динамична дискусия с участието на широка сфера специалисти, както и да постави началото на по-сериозна дискусия за потенциала на България в изкуствения интелект на национално и европейско ниво.

Катерина Йорданова е изследовател от Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет в Льовен (KU Leuven), Белгия. Участва в изследвания в областта на изкуствения интелект и човешките права, както и на новите подходи към регулирането на „революционни технологии“ (disruptive technologies). Автор е на редица научни публикации, посветени на регулацията на изкуствения интелект и защитата правата на човека, публикувани в престижни международни издания.

Лекцията ще се проведе на 04 май 2023 г. от 17.30 ч. Софийския университет, Ректорат, Северно крило, ет. 2, Нова конферентна зала