Премини към основното съдържание

Конвенцията на ООН за международни споразумения за уреждане на спорове в резултат от медиация, 11.11.2022

На 11 Ноември от 18 ч. в Заседателна зала № 2  Кристина Горчева и Мартин Димитров от Кръжока по медиация и преговори ще проведат лекция на тема „Конвенцията на ООН за международни споразумения за уреждане на спорове в резултат от медиация (Сингапурската конвенция) – значение, реалности, предизвикателства

Конвенцията на ООН за международни споразумения за уреждане на спорове в резултат от медиация (Сингапурската конвенция) е една от най-важните стъпки от юридическото развитие на алтернативните методи за решаване на спорове. Нейна цел е да реши проблема с липсата на процедура, чрез която споразуменията за уреждане на спорове да бъдат признавани и изпълнявани на международно равнище, като така се избягва преминаването през допълнителни съдебни процедури за принудително изпълнение.

През последните няколко години извънсъдебното решаване на спорове и в частност процедурата по медиация се превърнаха в обективно най-полезните и рационални методи за уреждане на спорове в различни сфери на международните бизнес, търговия и пр. – извън постепенно навлизащите и на национално равнище процедури по семейна и трудова медиация.

В страната домакин на всички усилия, насочени около създаването на Сингапурската конвенция - последните 3 години също се оказват ключови за установяването и влизането в сила на нови закони и разпоредби, увеличили значително както броя, така и значението на процедурите по извънсъдебно решаване на спорове. Отдадени на идеята да образоват възможно най-голяма част от настоящите и бъдещите юристи и политици в целия свят, Министерството на правосъдието на Сингапур ежегодно организира едноседмична конференция, посветена на Конвенцията, нейните значение, постижения, но и на трудностите, които все още се срещат по отношение на нейното приложение.

През 2022 г. двама български студенти имаха възможността да посетят Седмицата на Сингапурската конвенция и нейни съпътстващи събития. За своите очаквания, впечатления и придобити познания те ще споделят в рамките на отворена лекция на Кръжока по медиация към Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“.