Премини към основното съдържание

Конкурс за преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ с цел преподаване или обучение за 2023-2024 г. (втора селекция)

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че е обявен конкурс (втора селекция) за  преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ с цел преподаване и с цел обучение за 2023-2024 г. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени до 5 март 2024 г. до доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова, заместник-декан на ЮФ по учебната дейност, на електронна поща estoeva@uni-sofia.bg.

Erasmus+

 

Подробна информация относно броя на местата за мобилност, партньорските университети, в които може да бъде осъществена мобилността, времевите и финансови параметри на мобилността, както и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук:

Информационно писмо

Квоти по факултети

Дневни и пътни грантове

Университети-партньори на ЮФ

Заявление за мобилност с цел преподаване

Заявление за мобилност с цел обучение