Премини към основното съдържание

Клиника по бежанско право започва работа в ЮФ

През учебната 2022/2023 г. в Юридическия факултет стартира работа клиника по бежанско право, която се организира съвместно от катедрите по административноправни науки и по международно право и международни отношения със съдействието на представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН).

Клиниката е предназначена да подпомогне студентите-юристи от трети курс при придобиването на теоретични познания и практически опит в областта на закрилата на чужденци.

Участието на студентите е в рамките на една учебна година, като първият семестър е посветен на теоретичната подготовка, а вторият - на практическа дейност, организирана от представителството на ВКБООН и Българския хелзински комитет. За участието си в клиниката студентите ще получават сертификат от ВКБООН.