Премини към основното съдържание
Конституционен безпорядък

Кандидатстване за участване в зимно училище на тема „Конституционен безпорядък: предизвикателства към правовата държава и демокрацията“

 

От 2 до 4 декември 2022 г. ще се проведе второто зимно училище, съорганизирано между Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и фондация „Конрад Аденауер“. То ще бъде на тема "Конституционен безпорядък: предизвикателства към правовата държава и демокрацията". Сред по-важните теми, които ще бъдат засегнати, са подреждането на конституционните порядъци в контекста на криза на Вестфалския конституционализъм, отговори на правото на ЕС на кризата на правовата държава и демокрацията, ролята на конституционните съдилища в контекста на кризата на правовата държава, принципът на пропорционалността и неговото значение за правовата държава и проблемите пред свободата на съвестта, мисълта и религията във време на криза.

На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите по транспорт, настаняване и изхранване, както и по участие в зимното училище.

За участие в зимното училище могат да кандидатстват студенти в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“), които са завършили първи курс на своето обучение.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Академична справка за успеха от следването

Подборът на кандидатите ще се осъществи въз основа на два критерия: успех от следването и мотивация, видни от мотивационното писмо и автобиографията.

Срокът за подаване на документите е 23 ноември 2022 г. Документите се подават до ръководителя на зимното училище доц. д-р Мартин Белов на електронен адрес mbelov@uni-sofia.bg