Премини към основното съдържание

Кампания за избор на дисциплини за зимен и летен семестър на учебната 2023г./2024 г.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/

 

Можете да проверите своето потребителско име на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/ .

 

За проверката се изисква да знаете своя факултетен номер. Паролата при първо влизане е вашето ЕГН, но ако сте я сменили и не си я спомняте – пишете на администраторите на СУСИ.

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Евдокия Йорданова -  evdokiaj@uni-sofia.bg

 

Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение и ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение.

Кампанията за избор на дисциплини за зимен и летен семестър на учебната 2023г./2024 г. ще бъде активна в СУСИ  по предварително обявен график :

 

от 01.09.2023г. до 30.10.2023 г. – За студентите от редовна форма на обучение;

 

от 1.09.2023г. до 10.09.2023 г. – За студентите от задочна форма на обучение.

 

В системата СУСИ трябва да запишете определен от Вас избираем предмет за първи и втори семестър на учебната 2023/2024 година (задължително по една учебна дисциплина за всеки семестър). 

 

*Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът ще бъде допуснат на изпит по избрана дисциплина на поправителна сесия.

 

Всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите ще бъдат уведомени и служебно отписани ако избраната от тях дисциплина няма да стартира, ще е необходимо да се посочи друга дисциплина за съответния семестър.

 

УКАЗАНИЯ ЗА КАМПАНИЯТА:

 

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следното:

1.     Записването се осъществява чрез електронната система СУСИ. Достъпът до системата е на адрес https://susi.uni-sofia.bg ;

 2.     Студентите въвеждат своето потребителско име и парола за СУСИ ;

 3.     Студентите избират от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;

 4.     Визуализира се списък с дисциплини, от които трябва да се направи избор за всяка дисциплина, която студентите желаят да посещават, посредством статус „Записана“. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в колоната "Статус" се отразява избраният статус.

 

*ВАЖНО:

1. Студентите от първи курс специалност Право - Задочно задължително избират 3 учебни дисциплини (по една учебна дисциплина за всеки семестър и трета независимо от кой от двата семестъра)

2. По време на записването следва да изберете със статус "Записана" най-малко една дисциплина за семестър. 

3. Трансфер на кредити от изборни дисциплини не е позволен както от зимен в летен, така и от един курс в друг.