Премини към основното съдържание

Избор на отбор за състезанието по МЧП - PAX Moot 2024

KОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОТБОР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧАСТИЕ В

PAX MOOT 2024

 

 

Състезанието:

Pax Moot е състезание по международно частно право, което представлява симулация на съдебен процес и протича в две части - писмена и устна част въз основа на казус. Казусът поставя актуални въпроси за прилагане на международното частно право и изисква от студентите аргументирано и обосновано да защитят позиция на ищец и ответник в казус.

Повече информация:  https://www.paxmoot.eu

Изисквания:

  • Да сте студент по Право или Международни отношения в ЮФ;
  • Да владеете писмено и говоримо английски език;
  • Да имате мотивация и желание за участие в състезанието.

Кандидатстване:

Изпратете CV и кратко мотивационно писмо на английски език:

С одобрените кандидати ще проведем допълнително събеседване, за да изберем новия отбор на СУ.