Премини към основното съдържание

Избор на отбор за състезание по международна търговска медиация

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно със СДРУЖЕНИЕТО ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРАВО

организират

КОНКУРС ЗА ОТБОР НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО

От 6ти до 11ти февруари 2023 г. ще се проведе 18тото присъствено издание на състезанието по международна търговска медиация на Международната търговска камара в Париж. В състезанието участват 48 отбора от унивеститети от цял свят. Състезанието представлява симулация на сесия по медиация, медиирано от професионален медиатор. Студентите играят страна по международен търговски спор. Софийският университет участва в състезанието от 2012 г., като е постигал финал 2ро място през 2021 г. и 5то място през 2020 г.

https://2go.iccwbo.org/icc-international-commercial-mediation-competition.html

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Да сте студент в редовна форма на обучение в специалност „Право“ или „Международни отношения“ без значение от курса;
  • Да владеете на високо ниво английски език;
  • Да имате високо ниво на търговска осведоменост;
  • Да имате интерес в алтернативното решаване на спорове;
  • Да имате отлични преговорни умения;
  • Да имате добри способности за работа в екип;

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Подготовка по медиация и преговори с опитен треньор в рамките на 100 часа в продължение на 3 месеца;
  • Възможност да работа с колеги от различни юрисдикции;
  • Възможност за усъвършенстване на владеенето на английски език, преговорните Ви умения и уменията за работа в екип;
  • Пътуване в Париж и посещение на Международната търговска камара;

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 27.10.2022г.

Моля, изпратете мотивационно писмо на английски език и биография на следната елeктронна поща – dima.alexandrova@gmail.com

На 29.10.2022 г. ще се проведат събеседване и групови игри от 14 до 18 часа.