Премини към основното съдържание

Информация за церемонията по връчване на дипломите на завършилите през 2022 г. специалност „Право“

Уважаеми колеги,

 

На 10 юни 2023 г. (събота) от 10.00 ч. в парка на Военната академия „Г.С. Раковски“, пред централната сграда, ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на завършилите през 2022 г. специалност „Право“ на Юридически факултет.

 

Академичните облекла (тоги и шалчета) могат да бъдат получени на 9 юни (петък) от 15 ч. до 17.30 ч. в сградата на Ректората, на първа стълбищна площадка към Аулата, по следния график:

 

абсолвенти 

часови диапазон

за получаване

получава се от

от 1 до 4  група

15.00 ч. – 15.30 ч.

отговорник на всяка от групите

от 5 до 8  група

15.30 ч. - 16.00 ч.

отговорник на всяка от групите

от 9 до 12 група

16.00 ч. - 16.30 ч.

отговорник на всяка от групите

от 13 до 16  група

16.30 ч. - 17.00 ч.

отговорник на всяка от групите

задочно обучение

16.00 ч. - 17.30 ч.

индивидуално срещу подпис

семестриално завършили предходни години

16.00 ч. - 17.30 ч.

индивидуално срещу подпис

 

 

Връщането на ритуалните тоги (и шалчетата към тях!) трябва да стане на 10 юни (събота) 2023 г. от 13.30 до 15.30 ч. във фоайето пред галериите, Северно крило, Ректорат, вход от към ул. „Шипка“, по същия начин - от отговорниците на групи и от получилите ги индивидуално.

 

Заявилите участие в церемонията се поканват да се явят на входа на Военна академия в 9.15 ч. на 10 юни.  

На мястото, където ще бъдат връчвани дипломите, са обособени сектори за абсолвентите и за гости. Всеки участник трябва за заеме определеното за него място до 9.45 ч. и да остане до края на церемонията.

Връчването на дипломите ще започне от завършилите с отличен успех (в низходящ ред) и ще продължи по азбучен ред на имената.

 

Моля да имате предвид, че на територията на Военна академия „Г.С. Раковски“ не се допуска паркирането на автомобили.