Премини към основното съдържание

График на държавните изпити

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на  23 февруари 2024 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 27 и 28 февруари 2024 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 22 март 2024 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 26 и 27 март 2024 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 19 април 2024 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 23 и 24 април 2024 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 15.01.2024г. до 19.02.2024г. в 238 каб.

 

Ликвидационна сесия – от 10.02.2024г. до 16.02.2024г.

 

Писмените държавни изпити ще проведат на посочените дати в аудитория 272.

 

*Забележка: Влизане в залата от 7:10 до 7:55 часа

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

Декан на Юридическия факултет