Премини към основното съдържание

Годишна конференция на докторантите - "Моята теза в 10 минути" 2024 г.

На 1-2 юни 2024 г. ще се проведе ежегодната Годишна конференция на докторантите от Юридическия факултет "Моята теза в 10 минути" за 2024 година.

Желаещите да участват докторанти могат да заявят участие до секретаря на съответната катедра в срок до 26.04.2024 г., като формулират и свързаната с дисертацията им тема, по която ще говорят. В заявката следва да бъде посочени още и темата на дисертацията, научният ръководител и годината и формата на обучение.