Премини към основното съдържание

Държавни изпити на студентите от Юридическия факултет, специалност "Право"

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на  27 септември 2024 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 01 и 02 октомври 2024 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 04 ноември 2024 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 06 и 07 ноември 2024 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 06 декември 2024 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 10 и 11 декември 2024 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01.08.2024г. до 16.09.2024г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 09.09.2024г. до 12.09.2024г.

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

Декан на Юридическия факултет