Премини към основното съдържание

Държавни изпити на студентите от Юридическия факултет

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на  17 февруари 2023 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 21 и 22 февруари 2023 г.

 

Наказателноправни науки:

писмен – на 10 март 2023 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 14 и 15 март 2023 г.

 

Публичноправни науки:

писмен – на 07 април 2023 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 11 и 12 април 2023 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01.02.2023г. до 14.02.2023г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 05.02.2023г. до 11.02.2023г.