Премини към основното съдържание

Държавен изпит по специалност Международни отношения

Първият държавен изпит на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 28.09.2023г. от 9.00 часа в 301 кабинет.

 Темите за устния държавен изпит са:

1) Необходимостта от реформи в ООН през 21 век.

2) Териториални спорове в Южнокитайско море.

 Казусите се интерпретират устно през основните теоретични и правни направления, изучавани от студентите, а именно: Теория на международните отношения, История на международните отношения, Теория на външната политика, Теория на международните преговори, Международни спорове и конфликти, Международно публично право, Международно частно право, Право на ЕС.

Студентите говорят и по един въпрос от конспект за държавен изпит по международни отношения за придобиване на ОКС „ Бакалавър“ в специалност „ Международни отношения“ (виж тук).

 

Молбите за държавните изпит се подават в срок от 14.09.2023г. до 18.09.2023г. в 238 кабинет.