Премини към основното съдържание

Държавен изпит по специалност Международни отношения

Първият държавен изпит на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 17.07.2023г. и 18.07.2023г. от 9.00 часа в 224 аудитория по график, който ще бъде допълнително обявен.

 

Темите за устния държавен изпит са:

 

1) Необходимостта от реформи в ООН през 21 век.

2) Териториални спорове в Южнокитайско море.

 

Казусите се интерпретират устно през основните теоретични и правни направления, изучавани от студентите, а именно: Теория на международните отношения, История на международните отношения, Теория на външната политика, Теория на международните преговори, Международни спорове и конфликти, Международно публично право, Международно частно право, Право на ЕС.

 

Студентите говорят и по един въпрос от конспект за държавен изпит по международни отношения за придобиване на ОКС „ Бакалавър“ в специалност „ Международни отношения“ (виж тук).

 

Молбите за държавните изпит се подават в срок от 30.06.2023г. до 10.07.2023г. в 238 кабинет.