Премини към основното съдържание

Държавен изпит по Публичноправни науки - разпределение по зали

Държавен изпит по Публичноправни науки 

на 01 декември 2023г. от 8:00 часа

 

 

 

ауд. 292 от ф№ 1315 до 1382 вкл.

от ф№ 7344 до 8745 вкл.

от ф№ 55724 до 61388 вкл.

ф№ 810498 и 810595

НАЦИД от 050 до 061 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,15 до 7,55

 

 

 

ауд. 272 от ф№ 61389 до 62380 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,15 до 7,55