Премини към основното съдържание

"Достъпът до конституционно правосъдие - история, проблеми и перспективи"

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ Ви кани на лекция на тема "Достъпът до конституционно правосъдие - история, проблеми и перспективи", която ще се проведе на 12.12.2023 г. от 19:00 в зала 224 (Америка за България) в СУ „Св. Климент Охридски“.

Конституцията от 1991 г. създава модел на конституционно правосъдие, който се характеризира със силно ограничен достъп на гражданите до Конституционния съд. Липсват преки способи за достъп до конституционно правосъдие по въпросите на правата на човека (конституционна жалба или actio popularis). Непреките способи са също рестриктивно уредени и не успяват да компенсират отсъствието на конституционна жалба.

Лекцията ще започне с излагане на принципните проблеми, породени от рестриктивния достъп до конституционно правосъдие, свързани с правовата държава и защитата на правата на човека. Ще бъдат представени историята на дебата относно достъпа до конституционно правосъдие в България, актуалното състояние на въпроса във връзка с предложените конституционни промени и сравнителноправните варианти за решаване на проблема.