Премини към основното съдържание

Документи за издаване на дипломи

Уважаеми колеги,

 

Всички студенти от специалност Право, положили успешно трите държавни изпита, могат да подадат документи за издаване на диплома в 238 каб. Отдел „Студенти“ от 07.12.2023г..

* Забележка 08.12.2023г. е обявен за неучебен/ неработен за студенти, преподаватели и служители на СУ.

 

Необходими документи за издаване на дипломи за завършили ОКС "магистър" :

1.       Снимка - формат 3,5 х 4,5 cm (за паспорт);

2.       Бележка от Юридическа библиотека, че нямат невърнати книги;

3.       Студентско уверение