Премини към основното съдържание

Защитата на основните права между Конституцията, ЕКПЧ и правото на Европейския съюз

На 3 декември 2019 г., от 16 ч., в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще се проведе дискусия на тема „Защитата на основните права между Конституцията, ЕКПЧ и правото на Европейския съюз“, организирана от Кръжока по право на Европейския съюз към Юридическия факултет. Форумът се провежда по повод на десетата годишнина от влизане в сила на Хартата на основните права на ЕС. В него ще вземат участие Павлина Панова, съдия в Конституционния съд на Република България, Аглика Адамова, съдия във Върховния административен съд, както и известните правозащитни адвокати Михаил Екимджиев и Катина Бончева. Дискусията има за цел да отговори доколко в България е налице ефективна защита на основните права при действието на трите механизма на защита, с които страната ни е обвързана. Форумът е открит за студенти и практикуващи юристи, които имат интерес към проблематиката на правото на ЕС и основните права.