Премини към основното съдържание

Защита за присъждане на образователната и научната степен „доктор"

На 30.06.2021 г., от 15 ч., в 292 аудитория на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“ ще се проведе публична защита за присъждане на образователната и научната степен „доктор" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право) на задочен докторант асистент Ирина Веселинова Богданова. Темата на дисертацията й е „Искът по чл. 59 ЗЗД“. 

Научното жури е в състав: проф. дюн Иван Русчев, доц. д-р Траян Конов (председател), доц. д-р Красимир Митев,  д-р Мирослав Митьов Димитров и доц. д-р Ангел Шопов.

Документите по защитата може да бъдат намерени тук.