Премини към основното съдържание

Защита на дипломни работи на студентите от магистърските програми

Уважаеми колеги,

Защита на дипломни работи на студентите от магистърските програми по „Международни организации и многостранна дипломация“, „Международни бизнес отношения“ и „Международна сигурност“  ще се проведе на 18.11.2021 г. от 9,30 ч., в Zoom.