Премини към основното съдържание

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ГПН

Студентите, неиздържали писмената част от държавния изпит по гражданскоправни науки, могат да се запознаят с писмените си работи на 13.10.2020 г. (вторник) от 13:30 до 14:00 ч. в отдел „Студенти“, кабинет 238.