Премини към основното съдържание

Запознаване с писмените работи от държавния изпит по ГПН

Студентите, неиздържали успешно писмената част от изпита по гражданскоправни науки, могат да се запознаят с писмените си работи на 17 октомври /понеделник/ от 14:00 до 15:00 часа в кабинет 238 - Отдел " Студенти". Необходимо е да представят документ за самоличност /студентска книжка или лична карта/.