Премини към основното съдържание

Занятията на студентите от задочна форма на обучение

Занятията на студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“ на ЮФ ще се проведат присъствено в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ от 24 януари 2022г. /понеделник/ по обявения график:

График за студентите от I курс

График за студентите от II курс

График за студентите от III курс

График за студентите от IV курс

График за студентите от V курс

Лекционните зали са: 

Първи курс  – 218 аудитория

Втори курс   – 267 аудитория              

Трети курс  – 291 аудитория 

Четвърти курс  – 255 аудитория

Пети курс  – 224 аудитория