Премини към основното съдържание

Занятия на студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“

Занятията на студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“ на ЮФ ще се проведат присъствено от 07 септември 2020г. /вторник/ по обявения график /линк/

Лекционните зали са:  

Първи курс  – 292 аудитория, занятията на 11.09.2021г. ще проведат в 65 аудитория

Втори курс   – 218 аудитория         

Трети курс  – 267  аудитория 

Четвърти курс  – 272 аудитория, занятията на 07.09.2021г., 08.09.2021г., 11.09.2021г. и 13.09.2021г.  ще проведат в 291 аудитория

Пети курс  – 224 аудитория