Премини към основното съдържание

Решение на ФС относно изпитната сесия и провеждането на занятия

Уважаеми колеги,

 

На своето заседание от 14 декември 2021 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" взе следните решения относно изпитната сесия и провеждането на лекциите и упражненията.

1.       Изпитите от редовната сесия на студентите редовна и задочна форми на обучение ще се проведат както следва:

-          по задължителните дисциплини присъствено;

-          по избираемите и факултативни дисциплини – по преценка на ръководителите на дисциплината.

2.       Очните занятия на студентите, задочна форма на обучение ще се провеждат:

-          присъствено по задължителните дисциплини;

-          по избираемите и факултативни дисциплини – по преценка на ръководителите на дисциплината.

3.       Занятията, летен семестър, ще започнат присъствено в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.