Премини към основното съдържание

Юридическият факултет на Софийския университет отбеляза своята 129-годишнина

Уважаеми колеги и приятели,

Искаме да Ви поздравим за 129-та годишнина на един от най-старите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Юридическият факултет!

През годините, Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се утвърди като един от най-добрите университетски центрове за подготовка юристи и експерти в областта на международните отношения и външната политики, които се реализират във всички сфери на обществения живот.

От голямо значение за Юридическия факултет е дейността на преподавателите, свързана не само с подготовка на студенти, но и с участие в законодателни промени и подготовка на законопроекти. Следва да се отбележи и тяхната дейност във връзка с усъвършенстване на съдебната практика, в това число и конституционна практика чрез изразяване на научни становища, свързани с дейността на тези институции. В този смисъл, Юридическият факултет има цялостно влияние върху обществените процеси в страната.

Освен това, като научно звено с най-голям опит за подготовка на юридически кадри, Юридическият факултет е оказвал благотворно академично влияние за развитието и на други академични центрове за подготовка на юристи и експерти в областта на международните отношения.

Не на последно място, Юридическият факултет възпитава професионалисти с висок обществен морал и професионални знания, които имат сериозен принос за развитието на цялото общество.

Юридическият факултет осъзнава своята социална мисия и дълга си пред миналите, настоящите и бъдещите поколения. Гордеем се с постиженията на своите предшественици и се стараем да подготвим техните достойни наследници.

Честита годишнина!