Премини към основното съдържание
Барометър

Юридически барометър отново набира сътрудници сред студентите от ЮФ

Центърът за правни инициативи набира сътрудници по проект Юридически барометър.

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Ръководител на проекта е проф. Даниел Вълчев.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

• Да са студенти (1-5 курс) или докторанти по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
• Да имат успех над 5.00 по време на следването си.

Документи за кандидатстване:
• CV – европейски формат;
• Академична справка или копие на студентска книжка.

Подборът се осъществява на два етапа: по документи и събеседване.

Крайният срок за кандидатстване е 10 декември 2019 г.
Вашите кандидатури се очакват на на e-mail: info@cli-bg.org
За информация и въпроси: тел. 0887 96 40 44
www.legalbarometer.bg