Премини към основното съдържание

Временно преустановяване на присъствените занятия за част от студентите в ЮФ

Уважаеми колеги,

В петък, 23 октомври, Деканското ръководство на ЮФ получи информация, че трима от студентите във Факултета са с положителен резултат от тест за Covid 19. Проверката установи, че единият не е посещавал през изминалата седмица занятия. Другите двама са посещавали занятия (за последно в четвъртък, 22 октомври), поради което, с цел ограничаване на възможността за разпространение на вируса и в съответствие със заповедта на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, Деканското ръководство на ЮФ реши:

1.    Временно се преустановяват присъствените занятия на студентите от I курс "Право", I и II поток, до 1 ноември включително. Преподавателите да провеждат лекциите по задължителните дисциплини на студентите от I курс, I и II поток дистанционно, чрез системата Moodle, функционалността Big Blue Button, а при техническа невъзможност – чрез системата Zoom.

2.    Временно се преустановяват присъствените занятия на студентите от II курс "Право", II поток, до 1 ноември включително. Преподавателите да провеждат лекциите по задължителните дисциплини на студентите от II курс "Право", II поток дистанционно, чрез системата Moodle, функционалността Big Blue Button, а при техническа невъзможност – чрез системата Zoom.

3.    Останалите лекции по задължителните дисциплини се провеждат в съответствие с решението на Факултетния съвет на ЮФ присъствено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки.

4.    Преподавател, служител или студент в ЮФ с положителен резултат от тест за Covid 19 няма право да посещава сградите на Университета и следва незабавно да уведоми Деканското ръководство с оглед предприемане на съответни действия по дезинфекция на помещенията и приемане на мерки за социална дистанция.

5.    През следващата седмица Деканското ръководство ще проведе консултации с членовете на Факултетния съвет на ЮФ относно необходимостта от промяна на решението за начина на провеждане на занятията.


24.10.2020 г.