Премини към основното съдържание

Дипломиране на завършилите през 2021 г. специалност „Право“

Уважаеми колеги,

На 11 юни 2022 г. (събота) от 10.00 ч. в парка на Военна академия „Г.С. Раковски“, пред централната сграда, ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на завършилите през 2021 г.  специалност „Право“ на Юридически факултет.

Академичните облекла (тоги и шалчета) могат да бъдат получени на 10 юни (петък) от 14 ч. до 17 ч. в сградата на Ректората, на първа стълбищна площадка към Аулата, по график:

от отговорниците на групи   1. до 8.  от 14.00 ч. до 16.30 ч.,

                                                  9. до 16. от 15.30 ч. до 17.00 ч.   и

лично (задочно обучение и предходни випуски) от 16.00 ч. до 17.00 ч.

Връщането на ритуалните тоги (и шалчетата към тях!) трябва да стане на 11 юни 2022 г. от 14.30 до 15.30 ч. на мястото, от където са получени, по същия начин - от отговорниците на групи и от получилите ги индивидуално.

Заявилите участие в церемонията се поканват да се явят на входа на Военна академия в 9.15 ч. на 11 юни.  На мястото, където ще бъдат връчвани дипломите, са обособени сектори за абсолвентите и за гости. Всеки участник трябва за заеме определеното за него място до 9.45 ч. и да остане до края на церемонията.

Връчването на дипломите ще започне от завършилите с отличен успех (в низходящ ред) и ще продължи по азбучен ред на имената.

Моля да имате предвид, че на територията на Военна академия „Г.С. Раковски“ не се допуска паркирането на автомобили.