Премини към основното съдържание

В Аудитория 272 тържествено бе открита учебната 2020/2021 г.

На 1 Октомври в ауд. 272 в присъствието на студентите първокурсници и преподаватели от Юридическия факултет се откри новата учебна година.

В обръщението си деканът проф. д-р Даниел Вълчев говори за сложните условия, в които тя започва, и отбеляза важната роля на Университета като институция в съвременния свят на глобализиращо се познание.

Зам.-деканът по учебната дейност доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова пожела успех на първокурсниците, който да ги изведе по достоен начин на избрания от тях професионален път.

Доц. д-р Камелия Цолова - зам.-декан по научната дейност, благодари на студентите за доверието, което са оказали на най-престижния юридически факултет в България, насърчи ги да използват пълноценно всички редовни и извънкласни занятия, като акцентира върху важността на спазването на противоепидемичните мерки в рамките на учебния процес.

Доц. д-р Мартин Белов се обърна към аудиторията в качеството си на зам.-декан по международното сътрудничество и отправи покана за присъединяване към многобройните възможности за учебен и научен обмен между ЮФ и европейски научни институции, като анонсира, че дори в настоящите условия календарът с конферентни и лекционни събития ще продължи да бъде наситен и през започващия зимен семестър.

По традиция деканът представи на студентите преподавателите и служителите във Факултета. Тържественото откриване приключи след изпълнението на църковнославянското многолетие, пожелаващо успех и благоденствие на новите членове на академичната общност на Университета в започваното от тях начинание.