Премини към основното съдържание

Устна част на държавния изпит по НПН

Уважаеми колеги,

Тук можете да получите информация за допускането си до устната част на държавния изпит по НПН.

Допуснатите следва стриктно да спазват указания час на явяване пред посочената аудитория.

Списък с допуснати до устната част на изпита, които следва да се явят на 3 Ноември.

Списък с допуснати до устната част на изпита, които следва да се явят на 4 Ноември.

Списък с недопуснати.