Премини към основното съдържание

Учебна дейност през летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Уважаеми колеги,

Разписанието на лекциите и упражненията за летния семестър на учебната 2020/2021 г. за специалност "Право" и специалност "Международни отношения" е готово и може да бъде намерено тук.

До отпадане на ограниченията, следващи от заповедите на министъра на здравеопазването, всички лекции и упражнения ще се провеждат неприсъствено в електронна среда.

При отпадане на ограниченията, ще бъде възстановено присъственото обучение (изцяло или частично) при спазване на същото разписание на лекциите и упражненията. За евентуалното преминаване към присъствено обучение ще бъдете информирани своевременно чрез сайта на ЮФ.

Със заповедта на декана на ЮФ относно провеждането на неприсъственото обучение в електронна среда може да се запознаете тук.