Премини към основното съдържание

СТАЖ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО”

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че стажът по Конституционно право ще се проведе на 19, 20 и 21 февруари в Народното събрание.  

При влизане в сградата на Народното събрание се извършва проверка на лицата и техния багаж. Не се допуска внасянето на метални предмети. По време на престоя си посетителите следва да са с облекло, което отговаря на авторитета на институцията и съответства на общоприетия делови вид. Служителите на Националната служба за охрана следят за спазването и не допускат лица в Народното събрание, които не отговарят на посочените изисквания. 

Задължително е да носите документ за самоличност!  

Необходимо е да се явите 10 минути по-рано от посочения в графика час на южния вход /в градинката при паметника/ на сградата на парламента. 

Следва да спазвате стриктно и точно указания по-долу график по групи:    

 

19 февруари   9,30 – 11,30 часа      І, ІІ и ІІІ група 

19 февруари   12,00 – 13,30 часа   ІV, V и VІ група 

   

20 февруари  9,30 – 11,30 часа   VІІ, VІІІ и ІХ група 

20 февруари   12,00 – 13,30 часа   Х,  ХІ и ХІІ група 

   

21 февруари   9,00 – 10,30 часа     ХІІІ и ХІV група 

21 февруари   11,00 – 13,00 часа   ХV и ХVІ група