Премини към основното съдържание
1

Среща на кръжока по Международно публично право

Катедрата по "Международно право и международни отношения" има удоволствието да Ви покани на първата за тази учебна година среща на кръжока по Международно публично право.

Кръжокът е подходящ за всички студенти в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", които имат интерес към международното право и дипломацията.

Целта на кръжока е да разшири разбирането на студентите относно относно международното право чрез срещи със специалисти и дискусии.

Дата и място: 29 ноември 2019 от 18:00 в зала 224 (Америка за България)

 

The Department of International Law and International Relations is pleased to invite you to the first meeting of the International Law Study Group for the current academic year.

All students from the Faculty of Law who are interested in international law and diplomacy are welcome to attend.

The goal of the Study Group is to organize meetings with international law specialists, diplomats, and academics, as well as to foster discussion on topical issues of international law.

Time and place: 29 November 2019, 18:00 / 6 p.m., at room 224 (America for Bulgaria Hall)