Премини към основното съдържание
Кръжок по наказателно право

Събитие на Кръжока по наказателно право

На 18.10.2019 г. се проведе първото събитие за тази учебна година на Кръжока по наказателно право на студентите от ІV курс по специалността „Право“ в ЮФ на СУ, чийто ръководител е проф. Лазар Груев. 
Членовете на кръжока посетиха Секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора. Датата на посещението беше избрана целенасочено - 18 октомври е Европейския ден за борба с трафика на хора. Срещата се проведе в конферентната зала на Националната комисия за борба с трафика на хора.
При откриване на срещата членовете на кръжока бяха приветствани от проф. Николай Проданов – заместник – председател на Националната комисия за борба с трафика на хора и г-жа Камелия Димитрова, секретар на Комисията. Г-жа Добряна Петкова, главен експерт в Секретариата на Комисията, представи пред членовете на кръжока основните аспекти на дейността на Комисията като държавен орган с правомощия по предоставяне на закрила на жертвите на трафика на хора, насочена към тяхното възстановяване и реинтеграция.  
На базата на представената информация се разви интересна дискусия с активното участие на членовете на кръжока. В хода на нейното протичане те имаха възможност да се убедят, че явлението „трафик на хора“ е реално съществуващо и в действителност уврежда в значителна степен правната сфера на пострадалите от него. Затова и борбата срещу това явление не следва да се ограничава само с реализацията на наказателна отговорност на лицата, които извършват трафика, а следва да обхване и полагането на грижи от страна на държавата към пострадалите от престъплението, както и превенцията, насочена към ограничаване на мащабите на неговото проявление в България.