Премини към основното съдържание

Резултати от държавния изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Готови са резултатите от писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки:

Списък с допуснатите до устен изпит на 28.09.2022 г.

Списък с допуснатите до устен изпит на 29.09.2022 г.

Списък на недопуснатите до устен изпит