Премини към основното съдържание
SU

Решение на ФС относно записване на студенти с невзети изпити

На заседанието си на 15.09.2020 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет реши, че по изключение за учебната 2020/2021 г. деканът на ЮФ може да разрешава да бъде записан студент и когато броят на невзетите от него изпити надхвърля определените в Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в ЮФ на СУ, ако надхвърленият брой се дължи на невзети през изминалата лятна сесия изпити. По изключение за учебната 2020/2021 година не се взима под внимание от кой семестър са невзетите изпитите.