Премини към основното съдържание

Решение на факултетния съвет относно възможност за хибридно провеждане на лекции

Уважаеми колеги,

На своето заседание от 12 октомври 2021 г. Факултетният съвет на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" реши:

Преподавателите, които четат присъствено лекции имат право да вземат решение да ги провеждат хибридно - едновременно присъствено и онлайн чрез излъчване на живо през системата Мудъл, като използват Zoom или Big blue button. Преподавателят може да реши да въведе и система за ротация на студентите седмица за седмица на принципа "четни-нечетни факултетни номера". Ако преподавателят по съответната дисциплина реши да въведе хибридно преподаване по посочения по-горе начин, той е длъжен предварително и своевременно да уведоми студентите чрез системата Мудъл.